Prihláška na teologickú konferenciu ECAV na Slovensku
v kúpeľoch Bardejov, 18.-20. októbra 2017

Zadajte základné údaje o Vás

Priezvisko Krstné meno
Cirkevný zbor Spolubývajúci
Telefón Elektronická adresa

18.10.2017 Nocľah Obed Večera
19.10.2016 Nocľah Obed Večera
20.10.2016 Obed