Prihláška na pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy 7. – 8. sept. 2017

Pracovný seminár sa uskutoční v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove.

Priezvisko Meno
Cirkevný zbor/škola E-mail
Poznámka
7.8.2017
Obed Večera Nocľah
8.8.2017
Raňajky Obed